Coachen

Mijn begeleiding

Onze eerste stap is het zoeken en benoemen van jouw persoonlijke kracht en wat je het liefst wilt. Waar je vanuit jouw hart verbinding mee hebt. Dat geeft rust en we nemen het voorlopig aan als richtinggevend. Vervolgens wachten we even tot jij jouw kracht gaat inzetten om te realiseren wat je al heel lang wilde.  Gek genoeg duurt dat nooit lang, want het enige dat nodig is, is de energie om jouw eerste stap te zetten. Het is niet belangrijk dat alles gelijk klopt, want al doende kom je er vanzelf achter wat werkt voor jou en wat niet. Het gaat om het ‘doen’ en niet om het ‘bedenken’. De eerste successen smaken naar meer en zo kom je vanzelf uit bij iets dat misschien wel groter en mooier is dan je in het begin had durven hopen. Ik was er bij, maar het is toch echt jouw succes geworden !

Wat deed ik dan precies?

Structureren en gidsen; Het bieden van een veilig tempo en een veilige structuur, Hulp bij het formuleren van je vraag, Richting geven, Kracht oproepen om door te gaan, Feedback geven,  etc.

Respect voor Autonomie; Vertrouwen geven. Het stimuleren van eigen onderzoek naar de oorsprong van jouw keuzes, gedachten en gevoelens. Komen ze van binnen uit of zijn ze van het ego? Zelf ontdekken welke storende invloed gedachten en gevoelens hebben op het leren kennen van de innerlijke basis . Leren zelf te groeien in innerlijke kracht door: “Leren kijken met je hart”

Emotionele Ondersteuning; Met aandacht beschikbaar zijn. Helpen bij het herkennen van het verschil tussen emotie en voelen;  Volgen van de ups en downs. Soms contact opnemen als dat nodig is.

Informatie en Uitleg geven; hoe werkt leven in het NU ? Hoe herken je dat je aan het denken bent. Wat doe je als je niet denkt? Hoe werkt kijken met het Hart? Wat is het niet-persoonlijke leven? Wat is pure intelligentie en wat is puur voelen? Etc, etc…

Leiderschap

Proces- en zijnsgerichte vaardigheden vormen steeds meer het leiderschap van nu : een diepere visie op wat werkt voor het team en wat niet,  ruimte geven, vertrouwen wekken, inspireren, verbinden en in wijsheid aanwezig zijn. Eigenlijk zijn dit geen vaardigheden. Het is eerder een levenshouding met een open geest en een open hart. Deze levenshouding staat haaks op de manier van denken en voelen die we ooit op school geleerd hebben, waarin het probleemoplossend vermogen centraal stond. Het succes als leider hing af van uitstraling, persoonlijke kwaliteiten en een ambitieuze focus op resultaten.  Tegenwoordig ontdekken we steeds meer dat leiderschap niet gemaakt wordt door kwaliteiten, maar door karakter. Het karakter is succesvol, als het in staat is mensen bij elkaar te brengen en ze te verbinden aan een gemeenschappelijk doel of ideaal.

Jouw levenshouding bepaalt de omstandigheden waarin je leeft en niet andersom. Dit is het uitgangspunt voor creatief  leiderschap. Jonge leiders weten dat denken, emotionaliteit, dromen en oordelen niet de kern van de zaak zijn. Het is voor hen de kunst om zich volledig te focussen op hun (neutrale) aanwezigheid. 

“Je trekt aan wat je aantrekt”

Gedachten, gevoelens en passie kunnen zowel – voor je – als tegen je – werken, afhankelijk van hun intentie en hun oorsprong. Kortom, ze creëren de wereld waarin je leeft.  Tijdens mijn begeleiding onderzoeken we de ervaringen die je nu opdoet in je leven. We maken daarbij bewust gebruik van jouw ‘innerlijke waarnemer’. Je leert dan iedere ervaring te (her)scheppen. Ik noem dit ‘andersom’ denken, omdat innerlijk gericht denken van binnen naar buiten gaat en uiterlijk gericht denken van buiten af regelrecht binnen komt. Uiteindelijk is het de bedoeling om beide denkwijzen tegelijkertijd te gebruiken. Dit noem ik de “dubbelinterpretatie”. Lees meer hierover in de artikelen Individuatie en Vervreemding op deze website. (Graves noemt het second tier thinking en Scharmer heeft het over presencing. )

Andersom denken ?   Leuk, maar hoe dan… (lees meer…. in het artikel ‘Andersom’ denken)