Deep listening

           foto-voor-Bedding-2      onder leiding van Paul van Olffen 

Deep Listening is een manier van luisteren waarbij we werkelijk tot ons door laten dringen wat er in het moment te horen valt, zonder bemoeienis, analyse of oordeel.

Het wordt daarom ook wel ‘luisteren met het hart ‘ genoemd.

Schermafbeelding 2016-05-03 om 14.35.21

 

Het diepe luisteren verbindt ons niet alleen sterker met de wereld om ons heen, maar blijkt ook gouden grond te zijn voor elke vorm van creatief werk.

Deep Listening Sound Practice is een inspirerend oefentraject, waarbinnen ons luistervermogen zich kan verdiepen en verbreden.

 

 

Het is gericht op:

  • ontwikkelen van niet-oordelend gewaarzijn (‘compassion’)
  • vrijmaken van creatieve energie
  • versterken van onze intuïtie
  • verbinding met de wereld om ons heen, de ander(en) én onszelf

Het traject bestaat uit een variëteit van fysiek-energetische oefeningen, ademoefeningen, luistermeditatie en vocale/instrumentale improvisaties.

Op 13 mei as. vertel ik over Deep Listening en over Deep Listening Sound Practice.

Ook zullen we enkele oefeningen doen, zodat je aan den lijve kunt ervaren waar het over gaat.
Locatie         : Atelier ‘t Pakhuys, Berkelkade 15 te Zutphen

Tijd                : 19.30 – 21.30 u.

Kosten          : € 10,-

Koffie en thee staan klaar.

Het traject zelf vindt plaats op zondagmiddagen, te weten

29 mei, 12 en 26 juni van 13.00 – 17.00 u

eveneens in Atelier ‘t Pakhuys te Zutphen.

Kosten € 40,- per keer.

 

Graag even laten weten als je wilt komen.

Voor meer informatie zie www.devrijplaats.com

Voor opgave en/of vragen contact@devrijplaats.com of 06 24160668

Dit bericht werd geplaatst in Facebook 't Pakhuys op door .

Over Hein Reitsma

Met mijn adviezen wil ik procesmanagers (project-, programmamanagers) ondersteunen bij het (her)ontwerpen van hun plan van aanpak en hun interventies. Vaak kiest een procesmanager of zijn opdrachtgever (directie bijvoorbeeld) een aanpak die past bij hun gangbare denk- en werkwijze (‘discours’). Veel beleid is in feite een herhaling van wat eerder goed werkte, zonder te onderzoeken wat er nu werkelijk aan de hand is.