Online coachen

Online coachen schijnt toe te nemen. Voor alle duidelijkheid, ik heb het dan over het over en weer sturen van emails of Word -teksten. Ik heb er inmiddels ervaring mee opgedaan en ik ben van mening dat het een eerlijke en vooral leuke manier van coachen is.  

Zelf aan het roer, geen druk, werkbare afstand en tijd om na te denken

Voor de coachee is het prettig om zelf aan het roer te staan van zijn vragen en zijn leerproces. Het is heerlijk als niemand in zijn nek hijgt met een stappenplan en ingewikkelde vragen waar hij niet op zit te wachten. Hij kan op het moment dat hij er aan toe is, zijn coach iets toesturen en hij bepaalt wat dat is, niet de coach. Hij kan alle tijd nemen voor zijn tekst. Dat alleen al helpt hem om zelf na te denken over zijn toestand. Het schrijfproces is een manier om de gedachten goed te ordenen, te verhelderen en te verduidelijken. Letterlijk de gedachten op een rijtje te zetten dus. Het geeft hem meer inzicht, maar ook orde in de chaos van zijn probleem. Omdat niemand weet dat hij een coach heeft en hij ook niet direct contact heeft met zijn coach, kan hij makkelijker open zijn over zijn gedachten en gevoelens.

Kortom, online coachen is een uitkomst voor mensen die:

  • een druk en onregelmatig leven hebben,
  • niet makkelijk praten en liever alles van zich af schrijven,
  • liever niet willen dat het bekend wordt dat zij een coach hebben, 
  • de anonimiteit van het mailen veiliger vinden,
  • in hun eigen tijd, op welk tijdstip van de dag of nacht dan ook, contact willen zoeken met hun coach,
  • in hun eigen vertrouwde omgeving gecoacht willen worden.

Vertraagd denken, taal, reflectie, openheid zonder druk

Voor de coach is online coachen een effectieve manier van werken als hij nadruk legt op het realiseren van innerlijke rust, groei in zelfreflectie en een steviger zelfbeeld. Dan is het nodig dat er vertraging in het denken en in het voelen plaatsvindt. Dat geeft meer concentratie, maar ook meer verdieping. De taal die de client gebruikt in zijn verhalen verraadt zijn mentale modellen tussen de regels door. Dat wil zeggen dat zijn woordkeuze ook zijn vooronderstelling en aanname, kracht en passie of begrenzing en angst aan het licht brengt. In creatieve therapie wordt op vergelijkbare wijze gebruik gemaakt van de tekeningen die een client maakt. De coach kan zijn client helpen zich bewust te worden van zijn mentale modellen.

Het losmaken van innerlijke mentale ‘knopen’ leidt vaak tot het oplossen van de problemen waar iemand mee leeft in de buitenwereld.

“Eerst de binnenkant op orde, dan komt de rest vanzelf”

Kortom online coachen is een uitkomst voor coaches die:

  • respect hebben voor de autonomie van de client. De coach maakt ruimte voor een zelfonderzoek naar mentale ‘knopen’ in de gedachten en gevoelens van de client, die opkomen bij zijn dagdagelijkse ervaringen en belevenissen.
  • het prettig vinden als het schrijfproces gaandeweg zelf een structuur vindt in de begeleiding. De structuur van het online coachen is altijd overzichtelijk. De client weet precies waar hij zich bevindt tijdens het coachingsproces. Hij kan ook dingen terugzoeken.
  • dankzij hun intuïtie de client zó kunnen volgen in zijn proces dat hij op het juiste moment met een berichtje steun, troost of richting komt brengen. 
  • openheid zonder druk nodig hebben om mentale modellen aan het licht te laten komen. De terreur van ‘nut’ en ’toegevoegde waarde’ verwart ons denken zó, dat we niet meer in staat zijn om stil te staan bij wat er in ons aan het (ver)schuiven is. Daardoor doen we onnodig lang over het vinden van geluk en kunnen we ongeluk nauwelijks meer (ver)dragen. Dankzij het open schrijfproces van online coachen krijgt deze impasse geen kans.
Hein Reitsma 
hreitsma@euronet.nl
06 361 80805

Dit bericht werd geplaatst in Algemeen op door .

Over Hein Reitsma

Met mijn adviezen wil ik procesmanagers (project-, programmamanagers) ondersteunen bij het (her)ontwerpen van hun plan van aanpak en hun interventies. Vaak kiest een procesmanager of zijn opdrachtgever (directie bijvoorbeeld) een aanpak die past bij hun gangbare denk- en werkwijze (‘discours’). Veel beleid is in feite een herhaling van wat eerder goed werkte, zonder te onderzoeken wat er nu werkelijk aan de hand is.