Vervreemding

Vervreemding is een psychologische term voor:

“het afgesneden worden van het individu; van het veronderstelde `echte’ of `diepere’ zelf, als gevolg van het zich krampachtig aanpassen aan de wensen van anderen, de druk van sociale gebruiken en andere naar buiten gerichte motieven.”

Vervreemding is een functioneel onderdeel van het individuatieproces.

Na het verlaten van het ‘paradijs’ van eenheid tussen moeder en kind, ontwikkelt zich de dualiteit van ‘ik’ en ‘jij’; ‘binnen’ en ‘buiten’. De nieuwe ‘ik’ zoekt een eigen invulling voor zijn/haar chaotische en angstige belevenissen en gaat fantaseren en rationaliseren en projecteren op de buitenwereld. Veel projecties handhaven het afgesneden zijn van het ware ‘zelf’. Geloof, ouders, opleiding, meedoen in de rat-race, er goed uit zien, geld, macht en sex krijgen in eerste instantie een goddelijke status. Naarmate iemand ouder wordt realiseert deze zich dat geen enkele van deze projecties blijvend is of zekerheid biedt. Ze verliezen dan ook hun (goddelijke) waarde en raken in de vergetelheid. Langzaam maar zeker maakt onze ‘ik’ een omslag van een gerichtheid op de buitenwereld, naar gerichtheid op de binnenwereld en haar intrinsieke motieven en overtuigingen: “ken uzelve”. “Wat vind ikzelf belangrijk in plaats van mijn ouders of mijn vrienden ? Is dat anders-zijn wel echt zo fout ? Wat is écht van mij en wat heb ik overgenomen van anderen ? Wie ben ik écht ?”

Huwelijk

En dan komt de laatste projectie: “het rationele denken”. Hoe werken mijn hersens? Wie denkt er eigenlijk ? We weten al dat mensen die hersendood zijn verklaard gewoon doordenken en waarnemen. Waar komen die gedachten dan vandaan ? Hersenen zijn een ongelooflijk mooi zintuig, net als ogen en oren, maar ze zijn niet het centrum van ons bestaan. “Ik denk, dus ik ben” is misschien wel de grootste dwaling uit de geschiedenis van de filosofie. Naarmate ons geloof in het rationele denken vervaagt, kan het huwelijk tussen het bewuste en het onderbewuste tot stand komen. Het begin van een totaal nieuwe levenshouding. Bevrijdt van de angsten, woede aanvallen en frustraties die we nu kennen. Als dit niet goed verloopt, ontstaat het cynisme en (religieuze) extremisme. Dit huwelijk tussen het bewuste en het onderbewuste is ook een onderdeel van de “Dark night of the soul”. Het is de geboorte van het ‘ware’ zelf.

Dubbelinterpretatie

De dubbelinterpretatie staat voor het Nu, dat twee werelden verenigt. De bewuste wereld van de voorstelling (symbolische orde) en de onvoorstelbare onderbewuste wereld (vrede, niets). Het is het huwelijk van het bewuste met het onderbewuste. “Ik sta midden in het leven, maar ik ben niet van dit leven. De initiator van de denkbeweging, Louis Lanzing, verwoordt het zelf als volgt: “Soms weet ik eigenlijk niet of ik leef of niet” De dubbelinterpretatie komt vaak voort uit een ‘ontwrichting’: een ongeluk, ziekte of een ontslag. Je raakt dan jouw regie over het moment kwijt. Daardoor word je plotseling buiten de orde geplaatst en kan je niet meer normaal functioneren. Het is zo’n onvoorstelbare gebeurtenis dat de meeste mensen geneigd zijn het te ontkennen. “Onwezenlijk, dit is niet waar”: zeggen we dan. Een paar jaar geleden stond mijn leven op zijn kop. In Frankrijk had ik een ‘bijzondere ervaring’ en daarna lukte het me niet meer om thuis in Nederland, mijn werk op te pakken. Klanten vielen weg, de omzet daalde. Ik was de draad echt kwijt en ik kon mij er niet meer toe zetten om door te gaan met ‘functioneren’. Louis Lanzing wist hiervan en feliciteerde me met deze geweldige ontwikkeling. Inmiddels heb ik een lange geschiedenis achter de rug met ontwrichtingen en stroperige werksituaties aan de ene kant, en veel creatieve en liefdevolle momenten aan de andere kant. Ze zijn moeilijk te delen en dat betekent dat het ook authentieke, originele creatieve momenten zijn geweest.

“God kent in de dubbelinterpretatie drie subjectieven: als voorstelling (religieus), als geen voorstelling (geen tijd, geen materie) en als het moment van objectivatie (schepping).”

Louis Lanzing 

Geen functie meer

teacup

De dubbelinterpretatie is een denkbeweging die maakt dat je ophoudt je functioneren in de maatschappij in stand te houden. De meeste mensen hebben eerst iets nodig, voordat ze hun identiteit los durven laten. Zolang je er nog niet aan toe bent om te geven, heb je geen andere mogelijkheid dan functioneren. Je zegt: ”Zo lang ik geen fouten maak, ben ik onkwetsbaar en hoef ik niemand verantwoording af te leggen”. Als de onpersoonlijke liefde (geen angst) jouw leven gaat bepalen, heb je geen functie meer nodig. Je begint te leven zonder toekomst en zonder verleden:”Now is the time” Je hoeft niet meer te regeren over het moment, om zeker te weten dat het wordt zoals jij het wilt en wel nu ! Je hebt nu alle tijd, want alles wat je lief is, zit al in dit moment: Nu. Alle krachten die je in jezelf verborgen hield, kan je nu ongehinderd laten werken. Het leven gaat nu voor jou werken in plaats van andersom.

 

Zie ook: Hein Reitsma in gesprek met Louis Lanzing Hein Reitsma in gesprek met Louis Lanzing

“Religie is het fenomeen dat iemand eigen autonomie ( het vermogen tot creëren) opgeeft en overdraagt aan een genormeerde moraliteit (normaal gedrag).”

Louis Lanzing

Doodsangst

Doodsangst is misschien wel de grootste angst die we kennen en we hebben een symbolische orde geschapen die ons de illusie geeft dat er zekerheid is en kenbaarheid. Als je maar in je eigen cultuur blijft, word je niet geconfronteerd met vreemde types of met chaos. Onze leiders doen er alles aan om deze illusie in stand te houden. Ze doen dat overigens ook als het ons de kop kost. Het spijt ons voor uw pensioen, uw baan en de waarde van uw woning, maar de banken moeten gered worden, want anders ontstaat er een complete chaos.

“Maak je geen zorgen, ik zal alles doen om de euro te redden (Draghi)”

Juist deze tijd is zo bijzonder, omdat nu blijkt dat projecties als geld, sex en macht eerder méér chaos en ellende veroorzaken dan minder. De meeste mensen hebben geld aanbeden als het gouden kalf en dachten dat geld hen alles zou geven wat hun hartje begeerde. Nu blijken het allemaal leugens te zijn. Op het moment dat je die leugens gaat zien, ben je klaar om de gewelddadige symbolische orde los te laten.

Maar wat is dan wel de Waarheid?

De denk beweging van het spel Vervreemding Vervreemding  (Louis Lanzing) gaat hier verder op in.

Ontdek hoe het werkelijk zit en hoe je van chaos kan leren houden….