Coachen

 De kracht van het hart”

Het uitgangspunt van mijn coaching is de kracht van het hart. Stel je voor dat je weer de baas bent over jouw leven. Niet meer het slachtoffer van wat er vroeger met je gebeurd is. Geen zorgen meer over morgen.  Dat je kan leven en werken vanuit een innerlijke plek die licht en vrij is en van waaruit je neutraal kan kijken naar de emoties, zorgen en angsten die zich dagelijks opdringen zonder erdoor te worden overwoekerd. Het verstand kent enorm veel trucs om je in het “drama van het leven” te zuigen. Ik herinner me een dag waarop ik op mijn knietjes mocht van dankbaarheid voor alle zegeningen die mij ten deel vielen. Toch lag ik die nacht wakker van de zorgen over iemand waar ik van hou. Die zorgen gingen niet over feiten maar over schijnbare kwetsbaarheden. Iedere keer dat ik dankbaar was werd ik moe en viel in slaap. Dat wisselde snel met mijn zorgen waardoor ik weer wakker werd en steeds lag te piekeren. Het was onvoorstelbaar moeilijk om het verstand stil te krijgen. Gelukkig lukte dat nadat ik mijn gepieker ging observeren. Als je observeert doorbreek je de band met je verstand. Verder lekker geslapen!

Veel gestelde vragen :

Hoe ga jij om met een leven vol ups en downs waarin niets blijvend is en niets zeker lijkt?  Welke rol heeft jouw denken daarbij?  Hoe verander je dat ? Wat is blijvend in jouw leven? Wat is waar? Wat geeft rust en wat geeft richting?  

Wat doe ik als coach?

Structureren en gidsen; Het bieden van een veilig tempo en een veilige structuur. Hulp bij het formuleren van jouw vragen. Richting geven. Kracht oproepen om door te gaan. Feedback geven,  etc.

Respect voor Autonomie; Vertrouwen geven. Het stimuleren van eigen onderzoek naar de oorsprong van jouw keuzes, gedachten en gevoelens. Komen ze van binnen uit of zijn ze van het ego? Zelf ontdekken welke storende invloed gedachten en gevoelens hebben op het leren kennen van de innerlijke basis . Leren zelf te groeien in innerlijke kracht door: “Leren denken met je hart”

Emotionele Ondersteuning; Met aandacht beschikbaar zijn. Helpen bij het herkennen van het verschil tussen emotie en voelen;  Volgen van de ups en downs. Soms contact opnemen als dat nodig is.

Informatie en Uitleg geven; hoe werkt leven in het NU? Hoe herken je dat je aan het denken bent. Wat doe je als je niet denkt? Hoe werkt kijken met het Hart? Wat is het niet-persoonlijke leven? Wat is pure intelligentie en wat is puur voelen? Etc, etc…

Leiderschap

Proces- en zijnsgerichte vaardigheden vormen steeds meer het leiderschap van nu : een diepere visie op wat werkt voor het team en wat niet,  ruimte geven, vertrouwen wekken, inspireren, verbinden en in wijsheid aanwezig zijn. Eigenlijk zijn dit geen vaardigheden. Het is eerder een levenshouding met een open geest en een open hart. Deze levenshouding staat haaks op de manier van denken en voelen die we ooit op school geleerd hebben, waarin het probleemoplossend vermogen centraal stond. Het succes als leider hing af van uitstraling, persoonlijke kwaliteiten en een ambitieuze focus op resultaten.  Tegenwoordig ontdekken we steeds meer dat leiderschap niet gemaakt wordt door kwaliteiten, maar door karakter. Het karakter is succesvol, als het in staat is mensen bij elkaar te brengen en ze te verbinden aan een gemeenschappelijk doel of ideaal.

Jouw levenshouding bepaalt de omstandigheden waarin je leeft en niet andersom. Dit is het uitgangspunt voor creatief  leiderschap. Jonge leiders weten dat denken, emotionaliteit, dromen en oordelen niet de kern van de zaak zijn. Het is voor hen de kunst om zich volledig te focussen op hun (neutrale) aanwezigheid. 

“Je trekt aan wat je aantrekt”

Gedachten, gevoelens en passie kunnen zowel – voor je – als tegen je – werken, afhankelijk van hun intentie en hun oorsprong. Kortom, ze creëren de wereld waarin je leeft.  Tijdens mijn begeleiding onderzoeken we de ervaringen die je nu opdoet in je leven. We maken daarbij bewust gebruik van jouw ‘innerlijke waarnemer’. Je leert dan iedere ervaring te (her)scheppen. Ik noem dit ‘andersom’ denken, omdat innerlijk gericht denken van binnen naar buiten gaat en uiterlijk gericht denken van buiten af regelrecht binnen komt. Uiteindelijk is het de bedoeling om beide denkwijzen tegelijkertijd te gebruiken. Dit noem ik de “dubbelinterpretatie”. Lees meer hierover in de artikelen Individuatie en Vervreemding op deze website. (Graves noemt het second tier thinking en Scharmer heeft het over presencing. )

Andersom denken ?   Leuk, maar hoe dan… (lees meer…. in het artikel ‘Andersom’ denken)