Projectmatig creëren

xHet begin

In juni 1998 kwam het eerste boek uit:

43765234-215f-11e3-817d-d385af72f673

De ontwikkelaars: Daniel Ofman, Hein Reitsma, Paul Zuiker

de schrijvers Jo Bos en Ernst Harting van het organisatie advies bureau KernKonsult.

Uitgangspunten:

Niet de beheersing van tijd, geld en kwaliteit, maar doelgericht werken (commitment) is de belangrijkste succesfactor

Het optimale uit je mensen halen in complexe projectopdrachten door middel van de vier dimensies.

Creatief probleem oplossen: herformuleer een probleem in een feit en vervolgens als een uitdaging.

“Je kan een probleem niet oplossen met hetzelfde ‘denken’ dat het probleem gecreëerd heeft”

Het lineaire fasemodel is te traag en past niet meer bij de complexe projecten van deze tijd. Ieder projectteam lid is verantwoordelijk voor deelresultaten en er wordt concreet samengewerkt in deelteams. Alles wat parallel kan doen we tegelijkertijd.

Doelgericht werken

De meeste mensen weten ‘wat’ ze aan het doen zijn; minder mensen weten ‘hoe’ het moet en er zijn nauwelijks mensen die weten ‘waarom’ je het doet. De laatste groep maakt contact met de bron, uitgangspunten, het commitment en het energy potentieel van een project.

Het ‘waarom’ achter een project is de belangrijkste inspiratie voor doelgericht werken

De vier dimensies

Het Project Management Instituut heeft in 2009 Projectmatig creëren vergeleken met andere methodieken als Prince2 en kwam tot de conclusie dat PMC de meest complete projectmanagement methodiek is. De basis van Projectmatig creëren bestaat namelijk uit vier dimensies:

Het-kant: tastbare instrumenten als contracten, planning, voortgangsrapportage, begroting, etc.

De inbreng is resultaatgerichtheid

Wij-kant: samenwerking in het project en de interactie tussen de projectteamleden onderling en met de projectmanager.

De inbreng is synergie.

Ik-kant: commitment, leiderschap en visie zijn de ingrediënten voor doelgericht functioneren.

De inbreng is verbinding en doelgerichtheid.

Zij-kant: de omgeving van het project. Alle (tegenstrijdige) belangen die spelen rondom het project. Centraal staat de opdrachtgever/nemer relatie.

De inbreng is zingeving.