Procesvaardigheid

Het is me een groot voorrecht om de nieuwe leiders te dienen die bouwen aan menselijke en duurzame werkrelaties en aan nieuwe uitdagingen die iedereen kan inspireren. Vanwege mijn kennis en ervaring kan ik een mentor zijn voor (project-, proces-, programma) managers die willen uitgroeien tot zo’n procesvaardig leider. Mensen die snappen dat niet de inhoud, maar de manier waarop dingen tot stand komen, de impact van hun leiderschap bepaalt. 

Een procesvaardig leider is iemand die beweging brengt tussen mensen en deuren open krijgt die muurvast zitten. Het zijn nieuwsgierige mensen die hun oordeel kunnen uitstellen en door de daarbij betrokken gedachten en emoties heen kunnen kijken. Het zijn leiders die open staan voor andere denkwijzen; die zich kunnen verplaatsen in de schoenen van een ander; die kunnen loslaten wat niet meer werkt en die ruimte geven aan het andere dat nu beter werkt. Met name dankzij deze innerlijke houding gaan mensen om hen heen bewegen; halen zij het optimale uit onderlinge diversiteit aan denkwerelden, belangen en overtuigingen. Ze hebben geleerd dat die grondhouding groei in hun eigen bewustzijn brengt en daardoor groei in innerlijk vertrouwen, in hun eigen leiderschapsvaardigheden en in chaos bestendigheid. 

Wat mij betreft is extra investeren in procesvaardigheid perfect te combineren met gewoon je werk doen. Het gaat immers om de houding van waaruit iemand werkt en de manier waarop hij het aanpakt. Het kan daarbij gaan om (project/proces)evaluaties, de doorstart van een programma of het opzetten van een samenwerkingsverband met bewoners, ondernemers, overheid en financiële stakeholders 

Het leuke van een organisatie met veel procesvaardige mensen is dat niet veel tijd en energie nodig is om iets nieuws uit te proberen. Men is gewend met stakeholders en klanten samen te onderzoeken wat de meest optimale aanpak is. De dagelijkse gang van zaken kan dan gewoon doorgaan. Geen ingewikkelde en energie vretende veranderprocessen meer. Volgens MIT (Peter Senge, Otto Scharmer, Ed Schein) gaan meer dan de helft van alle cultuur veranderprocessen over groei in procesvaardigheid.

De noodzaak van procesvaardigheden staat toegelicht in de case:  Resultaatgericht werken als voorbeeld

De vereiste procesvaardigheden voor complexe processen worden toegelicht in: Zijn procesmanagers de toekomstmakers ?

Enkele succesfactoren voor procesleiders zijn beschreven in Wijkontwikkeling: de dynamiek van het proces

lees meer over ondersteunende tools waarmee snel aan het licht komt welke procesvaardigheden een doorbraak kunnen bieden……in artikel “Begrijpen wat werkt en wat niet