Individuatie

Einddoel

Zichzelf tenslotte toebehoren

Zoals men nooit een ander toebehoort

Moet men een leven lang leren

Afleren, laten en durven stijgen tot eigen dalen

Om dit te verwerven

Niet meer deelbaar zijn

Buiten bereiken of falen

(dichter is mij onbekend)

 

Individuatieproces

Iedereen zal uiteindelijk twee keer geboren worden. De eerste keer uit zijn moeder en de tweede keer uit ‘zichzelf’. Dit laatste proces krijgen we allemaal cadeau. Ieder mens wordt met individuatie geconfronteerd of hij wil of niet. Individuatie is een natuurlijk verlopend innerlijk transformatieproces, waarin een persoon tot een ˜individu’ uitgroeit, dat wil zeggen tot een ondeelbaar (indivisibel) heel wezen wordt: een totaliteit. Totaliteit wil hier met name zeggen: een synthese tussen het bewuste en het onderbewuste. In een ideaal verlopend individuatieproces weet het bewuste, het instinctieve te integreren. Of misschien nog beter: ‘weet’ juist het onderbewuste zich met het bewuste ‘ik’ te integreren.

“Ons intellectueel bewustzijn is als een toneelspeler, die vergeten is, dat hij een rol speelt”

(Tjeu van de Berk)

Fasen van het individuatieproces

(oorspronkelijke bron: Tjeu van de Berk)

De eerste fase: Moeder en kind zijn.

Subject en object vormen op een verborgen wijze nog 1 identiteit. De mens is verbonden met alles en iedereen.

De tweede fase: Dualiteit

Er ontstaat een ‘ik’ die een onderscheid maakt tussen binnen en buiten. Tussen hem en zijn omgeving. Subject en object worden gescheiden. Deze ‘ik’ gaat rationaliseren, fantaseren en projecteren.

De derde fase: Projectie

De concrete projectiedragers als ouders, Sinterklaas, school, kerk, etc worden vervangen door abstracte projecties als principes, overtuigingen en waardensystemen..bijvoorbeeld alle ismen

De vierde fase: Vervreemding

De vervreemding houdt in dat alle projecties aan diggelen gaan. Alle ideologieën waren sprookjes en indianenverhalen. “God is dood” De mens doorziet zijn projecties en illusies.

De vijfde fase: Onderbewuste integreert

De laatste projectie wordt doorgeprikt: “het rationele bewustzijn” De centrale plek van het rationele verdwijnt en de oneindige kracht van het onderbewuste komt in beeld. Het onderbewuste en het bewuste gaan samenwerken.

“De mens is on-grond die zichzelf bewust wordt”   Erik van Ruysbeek

Dit bericht werd geplaatst in Kracht van het hart op door .

Over Hein Reitsma

Met mijn adviezen wil ik procesmanagers (project-, programmamanagers) ondersteunen bij het (her)ontwerpen van hun plan van aanpak en hun interventies. Vaak kiest een procesmanager of zijn opdrachtgever (directie bijvoorbeeld) een aanpak die past bij hun gangbare denk- en werkwijze (‘discours’). Veel beleid is in feite een herhaling van wat eerder goed werkte, zonder te onderzoeken wat er nu werkelijk aan de hand is.